Buddyzm 

Etyka w buddyzmie

Chociaż buddyści mają zupełnie inne podejście do życia niż ludzie z Zachodu, w kwestii zobowiązań etycznych kontrast ten jest mniej widoczny. W rzeczywistości wiele kultur poza zachodem ma podobne przykazania. Wydaje się, że w większości społeczeństw istnieje zgoda co do moralnego postępowania. Zobowiązania etyczne to te wzorce zachowań, które są pożądane dla wszystkich członków społeczeństwa. W buddyzmie, w odróżnieniu od innych doktryn, kwestia zobowiązań etycznych jest przede wszystkim kwestią inteligencji. Za niezdarność uważa się nieprzestrzeganie tych standardów postępowania, ponieważ ostatecznie prowadzą one do wyrządzenia sobie krzywdy. Zobaczmy, jakie są te…

Read More
Buddyzm 

Droga do osiągnięcia harmonii i szczęścia w Buddyzmie

Powstrzymaj się od mówienia brzydkich słów. Niemiła mowa jest formą przemocy wobec drugiej osoby. Szczerość nie oznacza, że można brzydko zwracać się do innych Jeśli w tym, co mówimy jest złość, traci to swoją wartość. To, co przeważa w takiej wypowiedzi to nie chęć przekazania czegoś, ale chęć zranienia lub zniszczenia drugiego. Przemoc tylko dlatego że jest słowna, nie przestaje być przemocą. Porzuć chciwość. Chciwość jest jednym z wielkich wrogów duchowego postępu. Coraz większe pragnienie jest sprzeczne z buddyjskimi zasadami. Im więcej się pragnie, tym bardziej się cierpi. Nic nie…

Read More
Buddyzm Wiara 

Religia w Japonii: Shinto i Buddyzm

„Religia w Japonii jest wspaniałą mieszanką idei z Shinto i Buddyzmu. W przeciwieństwie do Zachodu, religia w Japonii jest rzadko głoszona i nie jest doktryną. Zamiast tego jest to kodeks moralny, sposób życia, prawie nie do odróżnienia od japońskich wartości społecznych i kulturowych. Religia japońska jest również sprawą prywatną i rodzinną. Jest ona oddzielona od państwa; nie ma żadnych modlitw religijnych ani symboli na przykład podczas ceremonii ukończenia szkoły. Religia jest rzadko omawiana w życiu codziennym, a większość Japończyków regularnie nie czci i nie twierdzi, że jest w ogóle jakaś…

Read More
Buddyzm Chrześcijaństwo Islam Judaizm 

Religie świata a hazard

Hazard jest jedną z tych form ludzkiej aktywności, na temat której wypowiadają się wszystkie największe religie świata. Zdania są podzielone, jednakże nigdzie hazard nie jest oceniany jednoznacznie w 100% -tach pozytywnie. Zobaczmy więc co poszczególne religie i wyznania mające najwięcej wiernych mówią na ten temat. W międzyczasie można zerknąć kasyna proponowane przez rankingkasyn.pl. Hazard w katolicyzmie Choć katolicyzm jako wyznanie nie wyraża się jednoznacznie pozytywnie na temat hazardu to jednak w doktrynie tego wyznania nie jest on uznawany za grzech i samo jego praktykowanie nie stanowi złamania i naruszenia praw…

Read More