Religie świata a hazard

Hazard jest jedną z tych form ludzkiej aktywności, na temat której wypowiadają się wszystkie największe religie świata. Zdania są podzielone, jednakże nigdzie hazard nie jest oceniany jednoznacznie w 100% -tach pozytywnie. Zobaczmy więc co poszczególne religie i wyznania mające najwięcej wiernych mówią na ten temat. W międzyczasie można zerknąć kasyna proponowane przez rankingkasyn.pl.

Hazard w katolicyzmie

Choć katolicyzm jako wyznanie nie wyraża się jednoznacznie pozytywnie na temat hazardu to jednak w doktrynie tego wyznania nie jest on uznawany za grzech i samo jego praktykowanie nie stanowi złamania i naruszenia praw i zasad wiary. We wszystkich kluczowych sprawach wyznacznikiem opinii kościoła są teksty Pisma Świętego. Podobnie jak Biblia tak i wykładnia kościoła mówi jednoznacznie, że hazard nie jest grzechem. Na ten temat wypowiada się w sposób jednoznaczny wypowiada się Katechizm Kościoła Katolickiego. Mówi on jednoznacznie, że hazard i gry kasynowe, a także zakłady bukmacherskie same w sobie nie są sprzeczne ze sprawiedliwością. Są moralnie do przyjęcia do momentu, kiedy pozbawiają człowieka możliwości zaspokojenia elementarnych potrzeb życiowych swoich oraz najbliższych osób. Jak mówi katechizm gry hazardowe mogą stać się zniewoleniem jeśli utracimy kontrolę nad tym, jak często i jak intensywnie podejmujemy się tej formy aktywności. Według katechizmu nieuczciwe zakłady stanowią ciężką materię winy, chyba, że szkoda powodowana takim działaniem jest znikoma. Kościół podkreśla, że grzechem w kontekście hazardu jest nieuczciwość oraz oszukiwanie skutkujące pozbawieniem dostępu do podstawowych potrzeb, ale nie gra kasynowa sama w sobie. Dopóki gracz kontroluje swoje zachowanie i unika uzależnienia wówczas nie ma problemu. Kłopot zaczyna się jeśli przekroczy on cienką linię.

Protestantyzm, Prawosławie i Świadkowie Jehowy a hazard

W odróżnieniu od katolicyzmu, większość wyznać protestanckich traktuje hazard dużo bardziej restrykcyjnie. Według protestantów, ale i też Prawosławnych oraz Świadków Jehowy hazard jest jednoznacznie oceniany jako zło i grzech. Wiąże się to z podejściem tego wyznania do pojęcia pracy i sposobu zarabiania pieniędzy. Według tych będących kontrze do katolicyzmu wyznań tylko ciężka, codzienna i konsekwentna praca jest uczciwym i nie budzącym wątpliwości sposobem zarabiania pieniędzy. Według wyznawców protestantyzmu szybko i łatwo zarobione pieniądze stoją w fundamentalnej sprzeczności z elementarnymi zasadami tych wyznań.

Hazard w Islamie – radykalne podejście

Idąc dalej, kolejną religią jest Islam. Tutaj podejście do hazardu i gier kasynowych jest jeszcze bardziej restrykcyjne .Islam jako taki w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy zakazuje praktykowania hazardu uznając go za dzieło szatana. Według teologów tej religii hazard ma potencjał do odrywania i przeszkadzania wiernym w praktykowaniu i wypełnianiu obowiązków religijnych. Islam do kwestii tej podchodzi niezwykle restrykcyjnie bowiem w tym kręgu religijnym zakazane są zarówno gry losowe za pieniądze, a także zakłady bukmacherskie oraz też spekulacje giełdowe. Duchowni islamscy uzasadniając zdanie na ten temat powołują się na wersety piątej sury Koranu odnoszące się do alkoholu oraz wróżb, które jak wiadomo także są w kręgu tej religii zakazane.

Judaizm w kwestii hazardu

Nieco odmienne stanowisko w kwestii i spojrzeniu na hazard ma Judaizm. W odróżnieniu od np. Islamu tutaj dopuszczone zostały jego okazjonalne i kontrolowane formy. Próżno jednak w żydowskich pismach szukać tekstów, które bezpośrednio odnosiłyby się do tego zagadnienia. Według znawców tematyki kluczowy jest tutaj zdrowy rozsądek. Jeśli więc kontrolujemy nasze poczynania przy kasynowym stole i nie angażujemy w grę dużych sum pieniędzy to ta forma rozrywki nie budzi zastrzeżeń i jest dopuszczalna. Co innego natomiast patologiczny hazard prowadzący do uzależnień. W tym przypadku jest on jednoznacznie sprzeczny z etyką Judaizmu.

Buddyzm i hinduizm a hazard

Na koniec zobaczmy jeszcze na wielkie religie azjatyckie, hinduizm oraz buddyzm. Buddyzm, na podstawie nauk Buddy hazard ma potencjał uzależnienia i odciągnięcia ludzi od ważnych i rozwojowych spraw. Prowadzi do zerwania relacji, rozbicia rodziny oraz jest przyczyną moralnego upadku danej osoby.

Jest jednak w kulturze zarówno buddyjskiej, jak i hinduistycznej odstępstwo od zakazu praktyk hazardowych, kiedy to nie są one grzechem, a wręcz są nawet wskazane i pożądane. Mowa w tym miejscu o Święcie Diwali obchodzonym przez wyznawców tych religii jesienią każdego roku, zwykle w październiku lub listopadzie.

W tym przypadku zwane świętem świateł Diwali jest elementem religijno-kulturowym i jest praktykowane od wieków jako element tradycji. Pomiędzy Hinduizmem a Buddyzmem, a także poszczególnymi regionami istnieją pewne niewielkie różnice oraz nieduża rozbieżność czasowa w kwestii jego obchodzenia. Wszędzie trwa ono jednak pięć dni. Niezależnie od miejsca cechuje się ono bogatym zdobnictwem. Tak Hindusi jak i Buddyści zgodnie z tradycją dekorują swoje domostwa kolorowymi lampionami oraz migotającymi światełkami. Nie brakuje hałaśliwych petard i sztucznych ogni, które symbolizować mają radość oraz szczęście. Według wierzeń hałaśliwy charakter święta ma sprawić, że usłyszą o nim bogowie i w ten sposób dowiedzą się o obfitości i powodzeniu na ziemi. Równocześnie jest też szczególnie jedna tradycja wiążąca się z hazardem. Otóż powszechna jest wiara, że bogowie Shiva oraz Parvati grają ze sobą w kości. Wśród ludzi przerodziło się to z zwyczaj będący integralną częścią świętowania. W tym czasie w wielu domach gra się hazardowo na pieniądze, co ma przynieść szczęście. Według wierzeń partyjkę gry w kości powinna wygrać kobieta, co jest traktowane jako dobry znak, zwiastujący szczęście i powodzenie.