Kim są scjentolodzy?

Scjentologia opisuje siebie jako religię, która została założona w latach 50. przez L. Rona Hubbarda. Rdzeniem scjentologii jest przekonanie, że każdy człowiek ma reaktywny umysł, który reaguje na życiowe traumy, zaciemnianie analitycznego umysłu i uniemożliwianie nam doświadczania rzeczywistości.

Należy zauważyć, że członkowie religii przechodzą proces zwany audytem w celu znalezienia źródeł tej traumy, przeżywając te doświadczenia w próbie ich zneutralizowania , w celu osiągnięcia stanu duchowego zwanego „clear”, co oznacza czysty po angielsku.

W procesie tym wykorzystywane jest urządzenie zwane e-metrem, które według scjentologów mierzy przepływ prądu w organizmie, podczas gdy audytor zadaje szereg pytań, które ujawniają źródła traumy.

Audyt wykorzystuje procesy; dokładne zestawy pytań lub wskazówek udzielanych przez audytora, aby pomóc danej osobie zlokalizować obszary duchowego niepokoju, odkryć rzeczy o sobie i poprawić ich stan. Audyt ma na celu zidentyfikowanie duchowego niepokoju w obecnym życiu człowieka i w życiu przeszłym.