Islam Religia 

Różnice pomiędzy sunnitami i szyitami

Tarcia pomiędzy sunnicką Arabią Saudyjską, a szyickim Iranem spotęgowały do granic możliwości po tym, jak Rijad stracił saudyjskiego szyickiego kleryka – Nimra al Nimra. Ale różnice między tymi dwiema grupami muzułmanów były daleko idące. Po raz pierwszy poróżnili się oni w roku 632, kiedy zmarł prorok Mahomet. Muzułmanie zaczęli się zastanawiać, kto będzie jego następcą. Niektórzy mówili, że władza powinna być wyznaczona przez łaskę Bożą i że znajome pokrewieństwo z Mahometem było wystarczającym znakiem, aby wybrać przyszłego przywódcę. W tym sensie szyici uważali, że najlepszym kandydatem był Ali – kuzyn…

Read More
Buddyzm Chrześcijaństwo Islam Judaizm 

Religie świata a hazard

Hazard jest jedną z tych form ludzkiej aktywności, na temat której wypowiadają się wszystkie największe religie świata. Zdania są podzielone, jednakże nigdzie hazard nie jest oceniany jednoznacznie w 100% -tach pozytywnie. Zobaczmy więc co poszczególne religie i wyznania mające najwięcej wiernych mówią na ten temat. W międzyczasie można zerknąć kasyna proponowane przez rankingkasyn.pl. Hazard w katolicyzmie Choć katolicyzm jako wyznanie nie wyraża się jednoznacznie pozytywnie na temat hazardu to jednak w doktrynie tego wyznania nie jest on uznawany za grzech i samo jego praktykowanie nie stanowi złamania i naruszenia praw…

Read More