Religia – wewnętrzny konflikt

Bez względu na przekonania religijne danej osoby (lub ich brak), niezaprzeczalny jest wpływ religii na mózg. W rzeczywistości, niektóre przekonania religijne są naukowymi faktami, które można dokładnie zbadać.

Wpływ modlitwy na samopoczucie człowieka jest dobrze udokumentowany. Badania w dziedzinie przekonań teologicznych dokonały zaskakujących odkryć, które mogą zmienić sposób rozumienia duchowości z naukowego punktu widzenia. Wiadomo na przykład, że wiara religijna może zwiększyć średnią długość życia i pomóc w lepszym radzeniu sobie z chorobami. Z drugiej strony, niektórzy naukowcy sugerują, że doświadczenie religijne aktywuje te same obwody mózgowe co seks i narkotyki.

Konflikt pomiędzy dwoma stronami w mózgu.

Postrzegany konflikt między religią a nauką ma wiele punktów zaczepienia w historii, od wykładów w starożytnych greckich panteonach po dyskusje na forach internetowych. Według badań źródło tego starcia w rzeczywistości zaczyna się jako konflikt pomiędzy dwoma sieciami w mózgu.

Badania wykazały, że ci, którzy brali religię jako istotny kompas w życiu, wydawali się tłumić sieć stronę używaną do myślenia analitycznego w celu zaangażowania sieci w myślenie empatyczne. Zaś osoby, które nie przyjęły żadnej religii, zdawali się tłumić swoje empatyczne myślenie na rzecz myślenia analitycznego.

Według badania, te dwie strony mają trudności z utrzymaniem równowagi, ponieważ bardzo często działają przeciwko sobie. Badacze twierdzą jednak, że żadna z tych form myślenia nie ma monopolu na odpowiedzi na wielkie pytania świata. Sama nasza natura pozwoliła nam zaangażować się i zbadać nasze doświadczenia przy użyciu obu wzorców myślowych. Według autorów badania, zrozumienie interakcji pomiędzy tymi dwoma sposobami myślenia może wzbogacić oba.