Najmniej religijnie państwa świata

Jesteś religijny czy jesteś ateistą? Niezależnie od tego, czy wierzysz w Boga czy nie, istnieją narody na całym świecie, które odłożyły na bok swoje przekonania, a niektóre z nich są nawet światowymi potęgami. Jak wynika z badań : Chiny, Wielka Brytania, Szwecja i Czechy to kraje, w których mieszka największa ilość ateistów.

Na przykład w Chinach tylko 9 procent ludności uważa się za religijną, 67 procent za ateistyczną, a 23 procent za niereligijną. Religijność zaczęła spadać, gdy szkoły zabroniły rodzicom promowania takiej indoktrynacji lub zmuszania dzieci do religii, a zajęcia związane z religią zostały odwołane.

W Szwecji 18 procent ludzi jest definiowanych jako ateiści i 55 procent jako niereligijni, podczas gdy w Czechach 25 procent to ateiści, a 47 procent to niereligijni. W Wielkiej Brytanii 11 procent osób twierdzi, że jest ateistami, a 58 procent, że jest niereligijnymi.

Religia w Japonii: Shinto i Buddyzm

A reszta świata?

W większości krajów nadal przeważają religie. Według tych samych badań, 62 procent populacji określa się jako religijne.Spośród wszystkich ankietowanych 74 procent wierzy, że ma duszę, 71 procent wierzy w Boga, 56 procent uważa, że istnieje niebo, 54 procent twierdzi, że jest życie po śmierci, a 49 procent obawia się piekła.

Narody, w których przekonania są nadal zakorzenione to Tajlandia (98% populacji), Nigeria (97%), Kosowo, Indie, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej i Papua-Nowa Gwinea. Dane ateistyczne i religijne odnoszą się również do wieku ponad 66 000 respondentów z około 68 różnych narodów.

74 procent ludzi w wieku od 18 do 24 lat wierzy w Boga, w porównaniu z 67 procentami w wieku powyżej 65 lat. Spośród ankietowanych 60 procent młodych ludzi wierzy w życie po śmierci, a 45 procent osób starszych. Z badania wynika również, że osoby, które mają niższy poziom wykształcenia i zarabiają mniej, mają więcej przekonań religijnych w porównaniu z tymi, którzy osiągnęli wyższy poziom wykształcenia i mają wyższe dochody.