Czy Jezus kiedykolwiek się ożenił?

Jaka jest prawda o Marii Magdalenie – żonie Jezusa, czy tylko uczennicy? Dowiedzmy się tego w tym artykule.

Czy Jezus kiedykolwiek się ożenił?

W społeczeństwie żydowskim, w którym żył Jezus i dwunastu apostołów, bardzo rzadko zdarzało się, aby mężczyzna pozostawał w celibacie, ponieważ założenie rodziny i posiadanie dzieci było jednym z pierwszych imperatywów moralnych prawa żydowskiego: Co więcej, ponieważ Jezus był nauczycielem, a więc osobą publiczną zajmującą się wyjaśnianiem Pisma Świętego, wybrany przez niego celibat wydawałby się dziwny dla współczesnych mu ludzi. Istnieją jednak inne przykłady wielkich ludzi, którzy pozostali w celibacie – Jan Chrzciciel, Paweł z Tarsu, prorok Jeremiasz – nie należy więc uważać tego za stanowisko całkowicie skrajne.

Małżeństwo i celibat Jezusa

W ewangeliach i w tekstach Nowego Testamentu nigdy nie ma wzmianki o żonie Jezusa ani o jego małżeństwie. Zamiast tego znajdujemy wzmianki o ziemskiej rodzinie Jezusa (Marii i Józefie) oraz o ludziach, którymi się otaczał.

Temat małżeństwa jest obecny w kilku fragmentach Ewangelii, począwszy od okazji pierwszego publicznego cudu Jezusa (wesele w Kanie) oraz podczas innych epizodów, w których Jezus wyjaśnia idee dotyczące Prawa Mojżeszowego. Temat celibatu porusza również Jezus w dyskursie w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza. Celibat Jezusa miałby być częścią jego misji zbawienia.

Skąd wzięła się hipoteza, że Maria Magdalena mogła być żoną Jezusa?

Niektórzy uczeni wysuwają tę hipotezę przede wszystkim w oparciu o jedną z ewangelii apokryficznych, tekstów nieakceptowanych jako część Nowego Testamentu, ponieważ są zbyt niedawne. W tej apokryficznej ewangelii Maria Magdalena pojawia się jako towarzyszka Jezusa, kochana przez Niego bardziej niż przez wszystkich innych uczniów.

Kolejnym tekstem, który wydobył na światło dzienne debatę nad stanem cywilnym Jezusa, jest tekst koptyjski, będący tłumaczeniem greckiego dokumentu, zwany Ewangelią żony Jezusa, którego istnienie ogłosiła w 2021 roku Karen L. King, badaczka z Uniwersytetu Harvarda – informacje pochodzi z portalu: www.slupskinfo.pl. Dokument mówi o rzekomej żonie Jezusa, jednak ze studiów nad tekstem wyłoniło się bardzo późne datowanie na Ewangelie: Ewangelia żony Jezusa okazała się falsyfikatem.